Π. Δρόσου - Μ. Παγωμένου Κέντρο Διερμηνείας ΟΕ


Μικράς Ασίας 69,
152 33 Αθήνα
T. 210 6843807
M. 6944 314142
M. 6932 730348
E. contact@diermineia.gr

Copyright, Κέντρο Διερμηνείας ΟΕ - Π. Δρόσου - Μ. Παγωμένου