Η εταιρία καλύπτει ανάγκες διερμηνείας στις ακόλουθες γλώσσες

  • όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • λοιπές Βαλκανικές γλώσσες
  • Τουρκικά
  • Ρωσικά
  • Κινέζικα
  • Κορεάτικα
  • Αραβικά


Copyright, Κέντρο Διερμηνείας ΟΕ - Π. Δρόσου - Μ. Παγωμένου